Възобноваема енергия и развитие на селските райони - възможностите за трансграничния регион Констанца - Добрич

 

Доклад от проведено обследване за възможностите за производство на електрическа енергия транс граничния регион на Констанца-Добрич и възможностите за коопериране
Наредби за управление на отпадъците в Румъния
Зелен енергиен клъстер - най-добрите практики за устойчиво развитие
Трансграничен регион Констанца-Добрич - ВЕИ тенденции на развитие и възможности за участие съгласно най добрите световни практики
Регламенти по отношение на екологично разрешително в Румъния
Румънското законодателство по отношение на опазването на околната среда
Oбследване на проектите за възобновяема енергия в транс-граничния регион на Констанца-Добрич и възможностите за коопериране
ТГС База данни на заинтересовани страни
Обследване на проектите за възобновяема енергия в транс-граничния регион Констанца-Добрич
WP4 Green energy cluster Articles draft
WP4 final Green energy cluster strategy
WP4 final Green cluster operational plan