Интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда

В рамките на Проект "Зелен енергиен клъстер "Констанца-Добрич"" бе създадена Интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда