Започва изпълнение на проект „Съвместна подготовка на условията в селскостопанския и свързаните сектори в областта на BSB за дигитална трансформация (BSB Smart Farming)“ от полза за земеделските производители в Добруджа

В обхвата на Стратегията на Клъстера за зелена енергия е насърчаването на дигитализацията на пограничния регион. Дигиталната трансформация неизменно ще навлезе във всяка индустрия, в която ръчният труд е водещ. Пример са земеделските производители, при които основните машини са предимно трактори и други огромни уреди - един от най-трудоемките и напрегнати сектори, където ръчният труд остава неизменна и водеща част от всички процеси. AI може да реши този проблем като същевременно с въвеждането на умни процеси всяка ферма ще стане освен по-интелигентна и по-ефективна. Това може да стане като се създаде парк от мобилни полеви роботи, които да бъдат в състояние да помагат с отглеждането на растения и управление на културите. Тези машини не само ще намалят ръчния труд в тази индустрия, но и ще са по-ефективни, което ще даде отражение и в количеството реколта.Друга възможност за въвеждане на изкуственият интелект в земеделието са отдавна познатите ни дронове. Много земеделски стопани имат стотици декари земя, която особедно ако е разпръсната става трудна за управление.

За да подпомогне пограничния регион да се подготви за този преход и в съзвучие със Стратегията на клъстера, Бизнес агенция като част от Клъстера за зелена енергия разработи и защити първия по рода си проект за Смарт Фарминг заедно с държавите от басейна на Черно море. Осигурено е финансиране за проект, който да отвори възможности на местнидигитални компании, особено на млади компании (както и да спомогне да стартират нови), да намират пазари извън България в областта на дигитализация на селското стопанство - Smart farming – в Румъния, Гърция, Армения, Грузия и Молдова, и Турция и Украйна. Ще стартира скоро платформа за пазар на дигитални иновации в земеделието в черноморския басейн. Безплатно за фирмите ще има десетки възможности да работят със земеделци от тези страни, с инвеститори, институции и производители, включително и в лични срещи в държавите. Такава платформа работи в Европа в момента и е осигурила работа за стотици млади фирми и идеи и поръчки за създаване на стартъпи. Време е и Добруджа да се възползва от тази възможност.