Дигитализацията, Клъстерът за зелена енергия и приносът за хората и бизнеса в Добруджа

Каква е следващата стъпка за Сдружение Бизнес агенция като основател на Клъстера за зелена енергия в посока подобряване на конкурентоспособността на района на Добруджа? След проекта за засилване на дигитализацията на традиционните сектори, започваме с проекта за засилване възможностите за финансиране на фирмите за преминаване към Индустрия 4.0 и с проекта за въвличане на гражданите в кръговата икономика за осигуряване на вторични ресурси за фирмите и намаляване на излишния отпадък, и не на последно място - и с проекта за осигуряване на възможности да се създават дигитални иновационни хъбове за улесняване достъпа на фирмите и хората до дигиталните технологии. Можете да получите повече информация как да се възползвате от възможностите по тези проекти в ЦЕНТЪРА ЗА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА в Центъра на Клъстера за зелена енергия Констанца-Добрич СИТИ ЦЕНТЪР – КАВАРНА - на място всеки четвъртък и петък от 13 до 16 часа  в Заседателната зала в Каварна Сити център (2 етаж) или да уговорите среща в друг час на 0887 38 99 99.