Международен ден на Черно море в Констанца

Центърът от Констанца на зеления енергиен клъстер Констанца-Добрич беше домакин на 30 октомври 2019 г. семинар, посветен на Международния ден на Черно море.

Целта на семинара беше обмен на знания, за да се стигне до изискванията за по-чисто море.

Програмата на семинара включва следните раздели:

- - научни презентации за устойчивото развитие на брега на Черно море

- - конкурсът „10 идеи за по-чисто море“ - състезание между ученици.

В семинара участваха участници с различна степен на изследователски опит: студенти, преподаватели, изследователи и заинтересовани страни, членове и не-членове на клъстера.