Дигитализация и зелен бизнес за бъдещето на традиционните индустрии от Североизточна България

Как традиционните индустрии могат да постигнат драстична промяна в своята конкурентоспособност обсъждаха на серия от срещи фирми от строителството, хотелиерството, възобновяемите енергоизточници и дигитални компании. Могат ли услуги от типа SAAS да насърчат преминаването към "зелен” бизнес и кръгова икономика? Дискусията започна в началото на март и продължава в серия от събития до края на юни, като след лятната ваканция Клъстерът за зелена енергия ще има нови срещи във формат до 20 участника за засилване на нетуъркинг ефекта.