Участие в трудова борса

На 19 и 20.06. Трансграничният клъстер за зелена енергия участва в конференция и борса, организирани от Варненския университет по мениджмънт. Над 30 души от България и повече от 10 чужденци получиха подробна информация за клъстера и услугите на Центъра, както и съвети за създаване на нов бизнес в областта на зелената енергия, възобновяемите енергоизточници и кръговата икономика.