Дигитализацията на зелените бизнеси

Какви са възможностите на дигитализацията и зелените бизнеси? Как кръговата икономика ще трябва да бъде възприета като подход от бизнеса в отговор на намаляванет на ресурсите, как ще се случи на практика съчетаването на възобновяемата енергия с кръговата икономика - това бяха темите в серия от семинари, на които Силвия Щумпф, изпълнителен директор на Трансграничния клъстер за зелена енергия презентира нови идеи и перспективи пред членове на Стопанска камара - Варна, които са също и членове на клъстера. На семинарите през месеците май и юни, наречени “информационни вторници”, бяха формулирани много идеи от представителите на бизнеса, които да бъдат предложени на Министерство на икономиката за включване в националната стратегия за Индустрия 4.0, член на работната група за която е г-жа Щумпф.