Има ли нови професии в областта на зелените бизнеси и възобновяемите енергии?

Има ли нови професии в областта на зелените бизнеси и възобновяемите енергии? Презентация за тенденциите и предизвикателствата за смяна на професиите направи Силвия Щумпф, изпълнителен директор на Трансграничния клъстер за зелена енергия по време на събитие във ВУМ, Варна, на 22.02.2019 г., пред участниците в трудова борса. Полезни практики, ценни проучвания,най-важните тенденции, както и възможностите за участие в безплатни курсове привлякоха вниманието на участниците.