Участие в мотивационна среща

Какви са възможностите хора без образование от Добричкия регион да се възползват от потребностите на зелените бизнеси за нови професии? Силвия Щумпф, изпълнителен директор на Трансграничния клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич говори пред родители на деца в предучилищна възраст от Община Добричка по време на мотивационно събитие за тях. Подробно бяха описани нови възможности за преквалификация, различни професии, непознати на хората досега, необходими на зелените бизнеси. Бяха насрочени срещи и лични консултации.