Идеи за нови бизнес проекти в областта на зеленото развитие

Във Варна, в хотел “Интернационал”, на 19.11. 2018 г., пред повече от 30 млади предприемачи Силвия Щумпф, изпълнителен директор на Трансграничен клъстер за зелена енергия Констанца - Добрич, говори за възможностите за стартиране на нови бизнес проекти в областта на зеленото развитие. Тя представи най-перспективните тенденции, като ги свърза с добрите практики и проучвания, които Клъстерът е събрал. Младите предприемачи бяха поканени е  Центъра на Клъстера в Каварн, където в лични срещи с експертите да им бъдат представени подробно възможности за развитие в областта на възобновяемите енергии, да им се дадат контакти с членове на Клъстера и партньори, да им се презентира Системата за ранно известяване и превенции, поддържана от Клъстера.