Възможно ли е хора без образование да стартират собствен бизнес?

Възможно ли е хора без образование да стартират собствен бизнес, и то в дейности, свързани със зелената енергия? За това говори Силвия Щумпф пред кметове и кметски наместници в Община Добричка. Центърът на Трансграничния клъстер за зелена енергия предлага консултации, безплатни курсове и менторинг за създаване на самонаетост за хора дори без образование. Това е сериозна възможност за намаляване на безработицата в региона. Центърът се намира в Сити център Каварна, а офис на клъстера има и в сградата на ВУМ в Добрич, “България” 3, на партнерния етаж. За уговаряне на среща и извън офиса - телефон 0887 38 99 99.