Нови възможности за ориентиране за работа на хората от селата в Добричка

В рамките на среща на кмета на Община Добричка с кметски наместници в залата на Общината на 4.12.2018 г. Силвия Щумпф като изпълнителен директор на Трансграничния клъстер за зелена енергия говори за възможностите за ориентиране за работа на хората от селата от Общината към преквалификация в професии, свързани със зелени бизнеси, възобновяема енергия и свързаните производства. Тя подчерта, че Центърът на клъстера в Каварна и офисът му в Добрич предлагат консултации и оприентиране дори на хора с ниска или без никаква квалификация. Тя представи реалните перспективи за лична помощ, консултации и безплатни курсове за хората от региона и предложи посещения на място по селата при кметските наместници, за да се среща експерти от Центъра с жителите по места. Бяха дадени материали и разяснено как хората могатда получат лична помощ за преквалификация и дори регистриране на собствен бизнес.