Възможностите за преквалификация на безработни и хора с различни ограничения

На 24.11. в х-л “Изида”, Добрич, Силвия Щумпф участва в семинар и трудова борса, организиран от Община Добричка, във връзка с възможностите за преквалификация на безработни и хора с различни ограничения в професии с перспектива. Като изпълнителен директор на Трансграничния клъстер за зелена енергия Констанца Добрич Силвия Щумпф представи в подробности реалните потребности на зелените бизнеси от нови професии и как хората да се ориентират и преквалифицират, къде да потърсят подходящи курсове, как да се възползват от досега натрупания си опит, за да привлекат интереса на работодателите. Бяха насрочени и лични срещи в офиса на Клъстера в Добрич с интересуващи се от професионално развитие в зелени бизнеси. Част от участниците бяха консултирани и как да започнат собствен бичнес в областта на зелената енергия.