Практически решения в менторинга от компании в трансграничния регион

На 19.10.2018 г. г-жа Силвия Щумпф от Трансграничния клъстер за зелена енергия  представи добри практики за хотелиерската индустрия, свързани с приложението на ‘зелени” и възобновими технологии и менторинга при въвеждането на нови професии, свързани със зелената енергия, пред широка аудитория във Варненския университет по мениджмънт по време на конференция по проект “ХЕЛИКС”. Тя разказа за практически решения в менторинга от компании в трансграничния регион, ползвали услугите на Центъра на клъстера в Каварна и Добрич.