Конкурс за симулация на околната среда "SOS Nature" заедно с клъстера Green Energy

Между 11-ти и 12-ти април 2019 г. Констанцкият център на „Клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич“ беше заедно с Морския университет в Констанца, за да организира конкурс за симулация на околната среда „SOS Nature“, посветен на студентите от Констанца. Събитието се проведе в партньорство с 11 гимназии, неправителствената организация "GDD" и Морската университетска лига на Констанца.

Целта на дейността беше да се повиши осведомеността за кариерата в областта на екологичното инженерство, както и да се стимулират междусекторни умения чрез участие на ученици от гимназията, заедно с студентите от специалността "Инженеринг и опазване на околната среда в промишлеността" в Констанца Морски университет.

По време на събитието студентите имаха възможност да научат съвременни методи на работа в областта на екологичното инженерство, да бъдат обучени да работят в лаборатории и по различни програми за симулация на околната среда.