Научно-технологично събитие "Младежта и зелената енергия" съвместно с Клъстера за зелена енергия

На 15 май 2019 г. в Констанца Център "Клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич" беше организиран научно-технологичното събитие "Младежта и зелената енергия".

Целта на дейността беше да се насърчат младите и бъдещите специалисти по екология да използват възобновяеми енергийни източници и осъзнаване на необходимостта от чиста околна среда. На събитието присъстваха студенти от Индустрията и индустрията за опазване на околната среда и студенти от 5 висши училища в окръг Констанца. , Също така, г-н Клаудиу Захария, от SC Grup Agency SRL, член на "Клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич",  говори за възможностите за използване на зелени енергийни ресурси в района на Добруджа.