Нов проект за опазване на местните природни ресурси в трансграничния регион

Центърът за  Интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда участва в подготовката за финансиране съвместно с българските и  румънските партньори от Клъстера за зелена енергия Констанца-Добрич на проект на тема "Валоризация на морската биомаса, обогатена с утайки от отпадъчни води, остатъци от растителна  биомаса и минерали в контекста на използването на местни природни ресурси на европейските екосистеми за подобряване на земеделските почви”, визирайки трансграничния регион България-Румъния. Очакваме проектът да надгради работата на Клъстера за зелена енергия Констанца-Добрич