Срещи за популяризиране на Интегрираната система за управление опазването на околната среда в Добричкия регион

През първата половина на март експертите от Сдружение Бизнес агенция Добрич проведоха няколко срещи с бизнесмени, желаещи да доразвият системите си за безопасност. Споделени бяха практики от работата на Центъра за интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда. Представени бяха новите възможности за финансиране, свързани с подобряване на безопасността.