Центърът за Интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда в Морския университет в Констанца организира събитие

Центърът за  Интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда в Морския университет в Констанца организира събитие на 24.10.2017 г.  с подкрепата на румънските членове на Транграничния клъстер за зелена енергия.

Това събитие беше посветено на Международния ден на Черно море.

Грижата за морската и крайбрежната среда беше във фокуса на срещата чрез споделяне на научни изложения, научни документални филми, стартиране на книги и фотоизложба, озаглавена "Ние обичаме морето", дискусии.