"Младежка и зелена енергия" - кратко описание на събитието

Центърът за трансграничен клон за зелена енергия от Морския университет "Констанца" отбеляза Националния ден на младежта, като организира на 2 май 2017 г. изложба на тема "Младежка и зелена енергия" в щаба на университета.

Събитието се фокусира върху студенти и млади изследователи, идващи от институциите-членки на клъстера и отвъд тях

Изложението на изложението имаше като обща цел представянето на визията на участниците за зелената енергия - в образите. Събитието беше възможност за тях да представят своите възгледи по обявените теми под формата на плакати, фотографии, картини, оформления, насочени към ефекта от повишаване на информираността на обществото за приноса на Изложителите за устойчивото развитие на нашия район.

Като изложители се включиха студенти и студенти от Морския университет в Констанца, ученици от Техническия колеж в Констанца, Технологична гимназия "Георги Дука", Технологична гимназия "Драгомир Хърмузеску" в Меджидия, Технически колеж "Васил Първан" Констанца.

Качеството на изложителите на Enterprise Europe Network в рамките на Търговската, индустриалната, навигационната и селскостопанската камариална инстанция на Констанца, управление на риска от БИЗНЕС БИЗНЕС, или SEOPMM Oceanic Club ще допринесе за развитието на компетенциите за устойчиво развитие на младите посетители, когато насърчаване на концепцията за зелена енергия.