Семинар на Клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич

На 28 октомври в Морски университет, в Констанца бе проведен семинар,  организиран от Центъра от Клъстера за зелена енергия Констанца - Добрич. Целта на семинара бе да събере на едно място студенти и специалисти от висшите училища, университети, изследователски центрове и неправителствени организации от Румъния- членове на клъстера, и други заинтересовани лица. Събитието беше възможност на участниците да изразят своята загриженост и да споделят и обсъдят идеи по теми, свързани със състоянието на морската среда и  потенциала за зелена енергия, свързан с морето. Програмата предвиди пространство за научни презентации, създаване на контакти между участниците, преглед на образователен филм и фотоизложба. В събитието взеха участие 47 участници от различни институции, които активнопо темите.