Интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда

Центърът на Клъстера за зелена енергия Констанца-Добрич за прилагане на Интегрираната система за управление опазването на околната среда в Каварна кани заинтересовани лица от трансграничния регион (компании, образователни институции, НПО, общински и държавни институции и др.) да се възползват от достъп до новите софтуерни модули на Интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда (БДС ISO 9001:2008; БДС ISO 14 001:2004; BS OHSAS 18001:2007/EMAS), както и до вътрешната система за предотвратяване и известяване при аварии, свързани с опазване на околната среда, на Трансграничния клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич.

Ползите за вашата компания/институция са:

1. Безплатен достъп до цялата документация на Интегрираната система вече и чрез софтуерния модул (независимо дали имате и собствена система за управление на качеството или друга система), без никакви такси или разходи за вас. Модулът можете да ползвате за ваши нужди също. Той ви спестява - днес или при внедряване на системата - огромната част от хартиената документация. Ако в момента не ползвате система за ИСО, или друга интегрирана система за управление, нашият софтуер към системата ви дава много полезни за всекидневните ви бизнеспроцеси наръчници и формуляри, които да подобрят работата на организацията ви.

2. Безплатен достъп до информационната платформа - календар, задачи, отчети.

3. Безплатен достъп до Системата за ранно известяване и реагиране при бедствия и аварии и до свързаната документация на три езика - български, английски и румънски.

4. Безплатен достъп до повече от 200 наши партньора от България и Румъния за съвместни дейности, съвместни проекти, необходимата ви маркетингова информация.

5. Безплатно включване в семинари (включително и онлайн семинари без необходимост на присъствате физически) по теми, свързани с финансиране в областта на зеленото развитие на трансграничния регион - европроекти, професионално развитие, възможности за финансиране.

 

Центърът на Клъстера за зелена енергия Констанца-Добрич за прилагане на Интегрираната система за управление опазването на околната среда в Каварна е на разположение на заинтересованите лица. Можете да получите консултации на място всеки четвъртък и петък от 13 до 17 часа  в офис 17 в Каварна Сити център или да уговорите среща в друг час на 0887 38 99 99, както и в офиса ни в Добрич. Експертите ще ви посетят и на място.