Проект ще проучва зелената енергия в района Констанца - Добрич

Проект ще проучва зелената  енергия в района Констанца - Добрич

 

На територията на трансграничния район България – Румъния стартира проект „Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич”, който се изпълнява от Сдружение „Бизнес Агенция Варна” – клон Добрич, заедно с Морски университет – Констанца, Румъния по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 Една от дейностите му е да извърши проучване относно производството на енергия от възобновяеми източници в района, за което са ангажирани допълнителни експерти в областта на възобновяемите източници, включително представители на неправителствения сектор от двете страни на границата. След приключването на изследването ще се създаде подробен списък на съществуващите производства в България и Румъния и ще се анализира събраната информация. Следва двудневна конференция с участието на екипите на проекта за одобряване на свършената работа. Успоредно с това се провежда и мащабна информационна кампания.

Клъстерът е признат като най-ефективният и надежден вид сътрудничество на различни организации, работещи на една територия, при подобни природни активи и допълващи се отрасли. Той създава предпоставки и благоприятна среда за дългосрочно партньорство и основа за съвместно разработване на бъдещи проекти за развитието на ВЕИ.

За да се извърши задълбочено изследване на потенциалните заинтересовани страни, свързани с  устойчивото развитие и природосъобразен бизнес в областта на ВЕИ, ще се събере информация и зa всички проекти - разработени и планирани, по темата. Ще се разгледат както ценните предимства на региона, така и природните особености от гледна точка на бъдещите действия, отговарящи на директивите на ЕС.

 

Икономическото развитие на технологиите за възобновяема енергия допринася значително за енергийната сигурност, качеството на въздуха, намаляването на газовите емисии от парниковия ефект и индустриалната конкурентоспособност в трансграничната зона. Разработването и употребата на технологии за възобновяема енергия е истинският отговор за предпазване от природни кризи и защита на природните ресурси и околната среда.

 

Добруджанският район и от двете страни на границата се смята за епицентъра за вятърна енергия в Източна Европа и има идеалните предпоставки за бизнес, свързан с ВЕИ. Енергийните компании обявиха инвестиции на стойност стотици милиони евро в проекти за вятърна енергия и продължават да проявяват интерес в тази посока. До момента не е правен преглед и анализ на конкретните инициативи в района.